हनुमान चालीसा 2021। Hanuman Chalisa Hindi

हनुमान चालीसा - Hanuman Chalisha

श्री हनुमान चालीसा 2021 ,hanuman chalisha मान चालीसा 2021 दोहा : श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।   बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं